Pielęgnacja kamienia naturalnego

O piękno trzeba dbać

Kamień naturalny, tak jak drewno, jest wytworem naszej ziemi. Wykorzystujemy je bardzo chętnie jako materiał budowlany. W Polsce wiemy dużo natemat drewna, produktu naturalnego, pieknego, oszerokim zastosowaniu. Jednocześnie wiemy, że drewno wymaga specyficznej opieki i konserwacji.

Nie inaczej jest z kamieniem naturalnym. Jest on jednym z najpiękniejszych i najbardziej trwałych materiałów wykończeniowych, jakie stosuje nasza cywilizacja. Jednak równieĹź tak trwały materiał wymaga perfekcyjnej opieki oraz pomocy produktów chemicznych.

Możemy podzielić opiekę nad kamieniem na 3 fazy:

Faza I: Czyszczenie posadzki po montaĹźu

MontaĹź posadzki kamiennej wiąże się z nieuchronnymi zabrudzeniami budowlanymi. Pojawią się zabrudzenia typu: zaschnięta zaprawa klejowa, zaprawa fugowa, plamy oleiste, itp. Zabrudzenia takie czyścimy środkami agresywnymi. NaleĹźy jednak pamietać, Ĺźe agresywne środki mogą mieć negatywny wpływ na kamienie pochodzenia wapiennego (marmury, trawertyny). Przed ich zastosowaniem naleĹźy sprawdzić działanie na próbkach kamienia, który będzie czyszczony.

Wyżej wymienione środki nie mają natomiast większego wpływu na granity.

Faza II: Impregnacja

Celem stosowania środków impregnujących jest zasklepienie mikroszczelin, jakie pojawiają się w powierzchni kamiennej. Jednocześnie podczas impregnacji jest tworzona cienka warstwa zwana potocznie warstwą ochronną. Ma ona za zadanie zabezpieczyć płytki przed wnikaniem w szczeliny brudu trudnego do usunięcia.

WyĹźej wymieniona procedura impregnacji dotyczy wszystkich rodzajów kamienia:

Sposób wykonywania impregnacji zaleĹźy od typu zastosowanych środków impregnujących. Na rynku mamy impregnaty rozprowadzane recznie (przy pomocy wałka, pędzla itp.) oraz inne aplikowane maszynowo.

Wszystkie informacje szczegółowe moĹźna znaleźć w opisie sposobu uĹźytkowania kaĹźdego z tych preparatów.

Faza III: Bieżąca pielegnacja

Wadą wszystkich, nawet najlepszych środków impregnujących, jest fakt, Ĺźe ulegają one wytarciu. Dlatego po niedługim czasie posadzka kamienna uĹźytkowana codziennie, traci swoją warstwę ochronną. Aby powstrzymać proces wycierania impregnatu, naleĹźy stosować metodę bieżącej pielegnacji. Metoda ta polega na rozcieńczaniu preparatów do pielegnacji bieżącej w wodzie uĹźywanej do mycia podłogi kamiennej. Pozwala to na profilaktyczne zabezpieczenie warstwy ochronnej.UWAGA!

Zalecamy co 6 mięsiecy (zakres przyjęty dla posadzki średnio eksploatowanej, moĹźna modyfikować w zaleĹźności od stopnia nateĹźenia ruchu) zdjęcie warstwy ochronnej przy pomocy środków chemicznych wymienionych w fazie I oraz powtórzenie Fazy II i III. Znajomość wyĹźej wymienionych procesów postępowania zagwarantuje uĹźytkownikowi długie zadowolenie z eksploatacji powierzchni kamiennych.
Mariusz Gregorczyk

Mat Stone sp. z o.o.
Ul. Dąbska 6
70-786 Szczecin
fax.: + 48 91 463 29 07
tel.: + 48 91 432 09 66
e-mail: info@matstone.pl 
 
Deutch English Polski Matstone